دکتر اسدی

دکتر مینا اسدی

.................................................................................

دکتر مینا اسدی :

فارغ التحصیل دانشگاه علوم پزشکی تهران

عضو انجمن روانپزشکان اروپا

روانپزشک مرکز مشاوره دانشگاه تهران

روانپزشک مرکز بهداشت صدا و سیما استان تهران

روانپزشک مجتمع خوابگاه دانشجویی دانشگاه تهران

مشاور علمی معاونت بهداشت و درمان استان البرز

روانپزشک بیمارستان شهید رجایی استان البرز